Pawłowski, Szymon. 2018. „Konstytucyjność obniżenia I zróżnicowania Powszechnego Wieku Emerytalnego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):238-54. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3485.