Polak, Piotr, i Janusz Trzciński. 2018. „Konstytucyjna Zasada godności człowieka W świetle Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):257-74. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3487.