Rytel-Warzocha, Anna. 2018. „Referendum Konstytucyjne W Polsce W świetle Regulacji Konstytucyjnej I Kontrowersji powstałych Na Tle Praktyki Ustrojowej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):289-301. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3491.