Serzhanova, Viktoria, i Ewa Tuora-Schwierskott. 2018. „Wolność Sumienia I Wyznania W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):303-14. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3492.