Tuleja, Piotr. 2018. „Konstytucyjne Podstawy Zwrotu wywłaszczonej nieruchomości”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):335-44. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3496.