Urbaniak, Monika. 2018. „Odmowa sporządzenia Skargi Konstytucyjnej Przez Profesjonalnego pełnomocnika Wyznaczonego Z urzędu”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):345-53. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3497.