Zalewski, Wojciech. 2018. „Detencja „terapeutyczna” – wątpliwości Konstytucyjne I Polityczno-Kryminalne W kontekście Ustawy O «bestiach»”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):371-88. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3499.