Zubik, Marek, Jan Podkowik, i Robert Rybski. 2018. „Prywatność. Wolność U Progu D-Day”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):391-408. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3501.