Bożyk, Stanisław. 2018. „Konstytucyjne Ramy Inicjatywy Ustawodawczej W Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):429-36. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3504.