Szymanek, Jarosław. 2018. „O Potrzebie Instytucjonalizacji Opozycji Parlamentarnej W Przepisach Regulaminu Sejmu RP”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):455-73. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3506.