Uziębło, Piotr. 2018. „O Potrzebie Poszerzenia Parlamentarnych Praw Opozycji”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):475-88. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3507.