Eckhardt, Krzysztof. 2018. „Odpowiedzialność Konstytucyjna Prezesa Rady Ministrów”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):525-36. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3511.