Piotrowski, Ryszard. 2018. „Polityka Zagraniczna a Dobro wspólne. Uwagi O zgodności Z Konstytucją RP Projektu Ustawowej Regulacji służby Zagranicznej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):537-63. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3512.