Serowaniec, Maciej. 2018. „Rola Ministra Obrony Narodowej W Cywilnym Modelu Zwierzchnictwa Nad Siłami Zbrojnymi RP”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):565-76. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3513.