Górecki, Dariusz. 2018. „Rozstrzyganie sporów Kompetencyjnych Przez Trybunał Konstytucyjny”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):593-606. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3515.