Granat, Mirosław. 2018. „Wymogi Formalne Wniosku Do Trybunału Konstytucyjnego W Sprawie Badania celów Lub działalności Partii Politycznych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):621-32. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3517.