Mikuli, Piotr. 2018. „Doktryna konieczności Jako Uzasadnienie Dla Rozproszonej Kontroli konstytucyjności Ustaw W Polsce”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):635-48. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3518.