Szmyt, Andrzej. 2018. „Destrukcja Trybunału Konstytucyjnego W Polsce W świetle Opinii Komisji Weneckiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):649-65. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3519.