Domańska, Aldona. 2018. „Kilka Uwag Na Temat Immunitetu Rzecznika Praw Obywatelskich”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):669-77. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3520.