Babicka-Wirkus, Anna, i Łukasz Wirkus. 2020. „Nowe Wyzwania Kuratorskiej Służby Sądowej. Przygotowanie Kulturowe kuratorów sądowych Do Pracy Z Obcokrajowcami”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(47)/2020 (wrzesień):152-64. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.09.