Lewna, Andrzej. 2020. „Kompensacyjny Charakter Instytucji Z Art. 46 § 1 k.k. A obowiązek sądu zasądzenia Odsetek Od Dnia wyrządzenia Szkody: Wyrok Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 5 września 2018 r., II AKa 211 18”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(47)/2020 (wrzesień):220-29. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.14.