Bąkowski, Tomasz. 2020. „Pod «brandem» k.p.a. I Poza Nim”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(46)/2020 (czerwiec):23-38. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.02.