Ostojski, Przemysław. 2020. „Przekształcenie Stosunku służbowego W Stosunek Pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 1 Lipca 2019 r., I OPS 1 19”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(46)/2020 (czerwiec):201-10. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.13.