Bąkowski, Tomasz. 2020. „Samorząd Terytorialny Jako użyteczny Element Ustrojowy państwa Z Punktu Widzenia Interesu Jednostki”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(45)/2020 (marzec):9-19. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.01.