Dolnicki, Bogdan. 2020. „Raport O Stanie Gminy (powiatu, województwa)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(45)/2020 (marzec):20-34. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.02.