Uziębło, Piotr. 2020. „30 Lat Partycypacji mieszkańców W Sprawowaniu władzy W Gminie”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(45)/2020 (marzec):35-51. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.03.