Bogusz, Mariusz. 2020. „Niedopuszczalność Skargi Konstytucyjnej Na Akt Prawa Miejscowego O Charakterze Generalno-Konkretnym (miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego): Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 6 Października 2004 r., SK 42 02”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(45)/2020 (marzec):144-52. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.10.