Małysa-Sulińska, Katarzyna. 2020. „XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego «Podmiotowość samorządu Terytorialnego. Ustrojowe Gwarancje I granice», Kraków, 10–11 Października 2019 r.: Sprawozdanie”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(45)/2020 (marzec):185-89. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5146.