Vashkevich, Alexander. 2020. „«Niezależność» sądownictwa Na Białorusi: Teoria I Praktyka”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020 (grudzień):41-55. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.03.