Rytel-Warzocha, Anna. 2020. „Aktualne Problemy władzy sądowniczej W Polsce”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020 (grudzień):90-105. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.06.