Simion, Mihaela. 2020. „Odpowiedzialność majątkowa rumuńskich sędziów”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020 (grudzień):106-18. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.07.