Szmyt, Andrzej. 2020. „Okoliczności Zastosowania Art. 7 Ust. 1 Traktatu O Unii Europejskiej W Sprawie praworządności W Polsce”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020 (grudzień):119-29. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.08.