Birmontiene, Toma. 2020. „Nowelizacja Konstytucji Rosyjskiej Z 2020 R. – Zmiana Konstytucji Czy Jej Upadek?”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020 (grudzień):130-49. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.09.