Grajewski, Krzysztof. 2020. „Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa W Polskim Systemie Ustrojowym Po Zmia- Nach Ustawowych: Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej Oraz Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Z Dnia 23 Stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020 (grudzień):161-69. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.12.