Gajda, Agnieszka. 2020. „Prawo żądania Ujawnienia Danych Osobowych Podmiotu naruszającego Dobra Osobiste W Internecie Jako Element Prawa Do sądu: Uchwała Sądu Najwyższego Z Dnia 6 Sierpnia 2020 r., III CZP 78/19”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(48)/2020 (grudzień):170-77. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.13.