Jasudowicz, Tadeusz. 2019. „Meandry Demokracji I Dobrej Wiary W Systemie Europejskiej Konwencji Praw człowieka - W Poszukiwaniu Zdrowego Nurtu”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):87-111. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5264.