Łasak, Katarzyna. 2019. „Domniemanie równoważnej Ochrony, a Margines działania państwa Na Tle Wyroku Europejskiego trybunału Praw człowieka W Sprawie O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd Przeciwko Irlandii”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):113-28. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5265.