Tomaszewska, Monika. 2019. „Miejsce I Znaczenie Europejskiej Karty społecznej W Systemie Prawa Uni Europejskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):221-28. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5271.