Wypych-Żywicka, Alina. 2019. „Jeszcze O godziwości Emerytury”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):229-38. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5272.