Balwicka-Szczyrba, Małgorzata, i Łukasz Balwicki. 2019. „Ochrona Dzieci Przed Biernym Paleniem wyrobów Tytoniowych W świetle Regulacji Prawnych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):239-49. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5273.