Hannikainen, Lauri. 2019. „Russia and International Law”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):273-83. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5275.