Zajadło-Węglarz, Paulina. 2019. „R2P – Nowy Paradygmat Prawa międzynarodowego?”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):285-99. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5276.