Zeidler, Kamil. 2019. „Prakseologia międzynarodowa, Czyli Przypomnienie Pewnego pomysłu”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):301-10. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5277.