Ciechanowicz-McLean, Janina. 2019. „Zasady Globalnego Prawa środowiska”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):311-23. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5278.