Bąkowski, Tomasz. 2019. „Plany Zagospodarowania Przestrzennego Polskich obszarów Morskich W kontekście źródeł Prawa Miedzynarodowego Publicznego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):337-44. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5280.