Szmyt, Andrzej. 2019. „Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):345-53. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5281.