Juchniewicz, Edward. 2019. „Stosunek Prawnopodatkowy a Handel Elektroniczny”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):371-84. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5284.