Koncewicz, Tomasz Tadeusz. 2019. „Procedural Friend or Foe? The Advocate General in the Court of Justice of the European Union Revisited”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):385-400. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5285.