Zalewski, Wojciech. 2019. „Rwandyjskie sądy Gacaca a sądownictwo międzynarodowe - próba Oceny efektywności rozwiązań Hybrydowych W Sprawach Karnych Na Wybranym przykładzie”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):401-15. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5286.