Bogusz, Mariusz. 2019. „Dopuszczalność Wstrzymania Wykonania Aktu Prawa Miejscowego W postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019 (kwiecień):473-82. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5289.